Můj nákup
Čekejte prosím

Prázdný košík

Obchodní podmínky AirsoftPro.cz

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) obchodní společnosti ArmaPro s.r.o., se sídlem Bartoňova 925, 530 12, Pardubice, identifikační číslo: 02747758, DIČ: CZ02747758, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 33351 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „prodávající“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 6.1.2023.

1.3 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://airsoftpro.cz/ (dále „jen internetový obchod”).

1.4 Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.

1.5 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na AirsoftPro.cz (https://airsoftpro.cz/), v Obchodních podmínkách s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích.

 

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě AirsoftPro.cz (https://airsoftpro.cz/), není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě AirsoftPro.cz (https://airsoftpro.cz/),.

2.3 Zboží spadající pod zákon o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. (tedy střelné zbraně kategorie D), jsou prodejné pouze osobám starších 18ti let. Objednávky na toto zboží lze učinit pouze prostřednictvím online nákupu v internetovém obchodu (nikoliv telefonicky či Emailem). Souhlasem s obchodními podmínkami kupující potvrzuje, že je osoba starší 18ti let. Při osobním převzetí v prodejně, nebo od přepravce může být kupující vyzván k předložení dokladu totožnosti stvrzující tuto minimální věkovou hranici.

2.4 Internetový obchod AirsoftPro.cz (https://airsoftpro.cz/) také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky a přibližný termín dodání. Tyto informace zákazník nalezne u tlačítka "cena dopravy" na kartě produktu a nebo pak v nákupním košíku.

2.5 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.

2.6 V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

2.7 Výchozí řazení produktů v kategoriích je od nejprodávanějšího zboží, přičemž e-shop vychází ze statistik objednávek. Kupující si způsob řazení zboží může změnit na nejnovější | nejlevnější | nejdražší.

2.8 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů. Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu shop@airsoftpro.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Popřípadě využijte kontaktní formulář v kontaktech internetového obchodu. Pokud kupující stornuje objednávku později a prodávající ji ještě neodeslal (a storno potvrdil), zavazuje se prodejce tuto objednávku stornovat.

Odeslané objednávky již nelze stornovat a dle uzavřené smlouvy by měla být zákazníkem převzata, nebo uhrazeno dlužné poštovné a balné. Pokud již zákazník za objednávku zaplatil (například předem převodem, platební kartou, apod.) bude mu tato částka vrácena do 10ti dní od storna objednávky.

2.9 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.

2.10 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:

 • • kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka „Vložit do košíku”, prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě AirsoftPro.cz (https://airsoftpro.cz/),.
 • • kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka „Vložit do košíku”, bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.

2.11 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup”. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup ” souhlasí s těmito obchodními podmínkami. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávající políčko.

2.12 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.

2.13 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

2.14 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

2.15 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.16 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).

2.17 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod AirsoftPro.cz (https://airsoftpro.cz/) a všechny jeho jazykové varianty.

 

3. CENA

3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající poskytuje přímo v internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:

 • • v hotovosti nebo platební kartou na dobírku, v místě vyzvednutí zásilky
 • • v hotovosti na prodejně prodávajícího, na adrese: ArmaPro s.r.o, Husova 1955, Pardubice
 • • bezhotovostně platební kartou
 • • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2100599785 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s..

 

3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


3.3 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě bezhotovostní platby platební kartou je kupní cena splatná v okamžiku dokončení objednávky a platby na online platební bráně banky.

3.4 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího do jednoho týdne od uzavření kupní smlouvy . Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.

3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. q) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu, pokud to nevyžaduje povaha produktu a nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním, nelze považovat jako zálohu.

3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.

3.7 Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven v okamžiku odeslání objednávky (předáním přepravní společnosti) a je doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou kupujícím v objednávce. U objednávek s vyzvednutím v provozovně je daňový doklad vyhotoven a fyzicky předán v okamžiku platby a předání zboží kupujícímu.

3.8 Prodávající může využívat systému přizpůsobení ceny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování dle předem definovaného algoritmu. Pokud je cena přizpůsobena kupujícímu, bude prodávající o této skutečnosti neprodleně kupujícího informovat.

 

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.

4.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny.

4.3 Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

4.4 Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.

4.5 Zboží je kupujícímu dodáno:

 • • Prostřednictvím společností: Česká pošta, GLS na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 • • Ve výdejně zásilek společnosti: Zásilkovna, GLS ParcelShop, Balíkovna.
 • • Osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese: Husova 1955, Pardubice

 

4.6 Osobní odběr není zpoplatněn.

4.7 Zboží je přepravci předáno bez odkladu, obvykle následující pracovní den. Kupující obdrží zboží zpravidla do 3 pracovních dnů, nejdéle do 30ti dnů.

4.8 Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím na prodejně, je povinen zboží vyzvednout do 5ti dnů. Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu , nebo SMS zprávou.

 

5. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

5.1 Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě AirsoftPro.cz (https://airsoftpro.cz/) může získat přístup do uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

5.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.

5.3 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost.

5.4 Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

5.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s provozovatelem webu AirsoftPro.cz (https://airsoftpro.cz/).

5.6 Provozovatel webu AirsoftPro.cz (https://airsoftpro.cz/) není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

 • • dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím.

 

6.2 Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je kupující oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).

6.4 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je též k dispozici ke stažení samostatně na adrese https://airsoftpro.cz/. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: shop@airsoftpro.cz. Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6 Zboží může kupující vrátit osobně, tedy donést do provozovny, nebo zaslat přepravní službou na adresu ArmaPro s.r.o , Husova 1955, 53003 Pardubice. Zboží je nutné řádně zabalit, aby nedošlo k poškození při přepravě. Kupující přiloží buď průvodní dopis s odstoupením spolu s kontaktní adresou, telefonním číslem a číslem bankovního účtu, nebo ideálně vyplněný formulář - viz bod 6.4 těchto obchodních podmínek. Vrácené zboží nelze zasílat na dobírku - taková zásilka nebude přijata.

6.7 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do 14 dnů od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.

6.8 Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno a s kompletním příslušenstvím. Zákazník může zboží vyzkoušet pouze v takovém rozsahu, v jakém by si jej mohl vyzkoušet v kamenné prodejně. Doporučujeme vracet zboží v původním a neporušeném obalu. V případě nadměrného užívání nad rámec běžného vyzkoušení může být vracená kupní cena ponížena o skutečně vynaložené náklady na uvedení výrobku do původního stavu, nebo o rozdíl ceny za který je poškozené zboží prodejné ve slevě jako použité. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu. Kupující odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

6.9 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.10 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.11 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

6.12 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující povinen tento dárek prodávajícímu vrátit.

6.13 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.

6.14 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující nevyzvedne ve stanovené lhůtě objednané zboží v provozovně (v případě úhrady objednávky osobně v provozovně) a nebo pokud nedojde ve stanovené lhůtě k zaplacení kupní ceny na bankovní účet prodávajícího (v případě formy úhrady bezhotovostní platbou bankovním převodem)

6.15 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou neprodleně vráceny prodávajícím zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.

6.16 Kupující nemusí uvádět konkrétní důvod odstoupení od kupní smlouvy.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal

 • • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci výrobku.

7.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7.7 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí prokazatelné náklady s tím spojené.

7.8 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 • • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.8 obchodních podmínek,
 • • se vada projeví opakovaně,
 • • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
 • • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha a druh zboží umožňuje.

7.12 Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit provozovně, nebo zaslat poštou na adresu této provozovny: ArmaPro s.r.o, Husova 1955, 53003 Pardubice. Telefonicky na čísle 469 811 656 či elektronickou poštou na adrese reklamace@airsoftpro.cz.

Ke zboží kupující přiloží prodejní doklad. Při zasílání poštou také průvodní dopis s popisem problému a kompletní adresu, kam má být zboží po opravě zasláno.

7.13 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7.14 Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.13 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.15 Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 - Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz/ a https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/ a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

 

9. RECENZE ZBOŽÍ

U produktů jsou uvedeny veškeré recenze "ověřených zákazníků", tedy zákazníků, kteří daný produkt v eshopu AirsoftPro.cz (https://airsoftpro.cz/) nakoupili.
Každý zákazník, který u nás nakoupil, má možnost ohodnotit produkty, které mu byly doručeny, a to pouze prostřednictvím odkazů ke konkrétním produktům, které jsou mu zaslány emailem, 15 dní po uzavření kupní smlouvy.
Hodnocení může kupující uvést slovní, nebo pouze ohodnotit hvězdičkami od jedné do pěti. Výsledné hodnocení, je matematickým průměrem všech nasbíraných hodnocení vyjádřený v procentech.
Před dokončením objednávky si může kupující zvolit, zda chce zasílat hodnocení produktů a služeb eshopu prostřednictvím portálu Heureka.cz. Tyto recenze jsou zobrazovány na úvodní stránce internetového obchodu.
Jedná se rovněž pouze o ověřené recenze zákazníků, kteří v eshopu AirsoftPro.cz (https://airsoftpro.cz/ ) nakoupili, a to zasláním emailu portálem Heureka.cz k uskutečněnému nákupu s indiviuálním odkazem pro daný nákup.

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

10.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího (shop@airsoftpro.cz). Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

10.4 Prodávající neakceptuje jakékoliv dodatky či odchylky v objednávce vyjma požadavku na zaslání na jinou adresu či jiného telefonického kontaktu. Všechny nestandardní požadavky musí být předem projednány a písemně odsouhlaseny prodejcem.

10.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.6 Technické údaje zde uvedené vycházejí z podkladů výrobců a mají čistě orientační charakter. Výrobce či dovozce si vyhrazují právo na případné odchylky.

10.7 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Celé znění naleznete zde.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

12.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

12.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.

12.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.6 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.7 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla: ArmaPro s.r.o., Bartoňova 925,53012 Pardubice, adresa provozovny: Husova 1955, Pardubice , adresa elektronické pošty: shop@airsoftpro.cz , telefon 469 811 414 . Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

 

 

V Pardubicích 6.1.2023

 

13. Reklamační řád

13.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu https://airsoftpro.cz/, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím.
Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou osobou nepodnikatelem,který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

13.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě https://airsoftpro.cz/, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat.

13.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

13.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://airsoftpro.cz/ zejména daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.

13.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.

13.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).


13.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

13.8 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

13.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: ArmaPro s.r.o, Husova 1955, Pardubice, 53003.

13.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.

13.11 Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

13.12 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

13.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

13.14 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

13.15 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 6.1.2023