Reklamace

 • Storno objednávky kupujícím

  Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující stornuje objednávku později a prodávající ji ještě neodeslal (a storno potvrdil), zavazuje se prodejce tuto objednávku stornovat. Odeslané objednávky již nelze stornovat a dle uzavřené smlouvy by měla být zákazníkem převzata, nebo uhrazeno dlužné poštovné a balné. Pokud již zákazník za objednávku zaplatil (například předem převodem, platební kartou, apod.) bude mu tato částka vrácena do 10ti dní od storna objednávky.

 • Reklamace

  Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem provozovatele a právním řádem platným v ČR. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek. Jak reklamovat naleznete na konci této stránky.

 • Odstoupení od kupní smlouvy

  Zde si můžete stáhnout vzorový formulář, který vám odstoupení od smlouvy usnadní.

  Zboží, které bylo zakoupeno pomocí prostředků vzdálené komunikace, je možné vrátit ve 14-denní lhůtě. V této lhůtě je možné zboží vrátit osobně nebo jej zaslat na adresu naší firmy. Zboží musí být nepoškozené, s kompletním příslušenstvím a velmi doporučujeme vracet zboží v původním obalu. Zboží zakoupené osobním odběrem v prodejně (bez internetové rezervace) nelze vrátit. V případě, že bude na zaslaném zboží zjištěno jakékoliv poškození, nebo opotřebení, bude vám zboží buď vráceno, nebo částka ponížena o náklady do uvedení zboží do původního stavu. Tento poplatek bude rovněž účtován při poškození obalu! Akumulátory ani tiskoviny nelze vracet.

  Zboží lze vrátit buď osobně, tedy donést jej do naší prodejny na adrese Jana Zajíce 982, Pardubice. Ideálně přiložte číslo účtu na který máme po kontrole zaslat peníze.

  V případě posílání poštou, zasílejte na adresu naší firmy (ArmaPro s.r.o, Jana Zajíce 982, 530 12 Pardubice). Zboží řádně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě a přiložte průvodní dopis o odstoupení smlouvy v zákonné lhůtě. V dopise prosím uveďte Vaši kontaktní adresu, telefonní číslo a číslo bankovního účtu, na který si přejete poukázat vrácené peníze. Jestliže zboží splňuje podmínky pro vrácení v zákonné lhůtě, budou Vám bezodkladně vráceny peníze na účet. Nejdéle do 14ti dní. Pokud vracíte všechno zboží ze zásilky, vracíme dle směrnic EU i poštovné. Pokud vracíte jen část zboží ze zásilky, poštovné a balné se nevrací. Poštovní výlohy na zaslání zboží k nám jdou na vrub zákazníka jako odesílatele. Vrácené zboží nezasílejte na dobírku - taková zásilka nebude přijata. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 • Kontrola zboží při převzetí od přepravce - Reklamace poškozené zásilky

  Kupující je povinen před převzetím zásilky od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. Kupující má právo poškozenou zásilku nepřevzít.

 • Postup u dodávky přepravní službou GEIS (popř.jiná kurýrní služba)

  Poškozenou zásilku je ideální řešit již z řidičem přepravní služby GEIS. Tedy sepsat reklamační protokol škodní události, zásilku odmítnout a emailem nás informovat o problému. Jestliže zjistíte mechanické poškození obsahu zásilky až po převzetí, kontaktujte nás na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Ideálně přiložte fotografie poškozeného zboží a i obalu! Obal nevyhazujte. Zboží vám vyměníme a reklamaci si již budeme řešit sami s firmou GEIS.

  Postup u dodávky Českou poštou

  Jestliže zjistíte mechanické poškození zásilky až po převzetí, můžete nejpozději následující pracovní den uplatnit reklamaci na Vaší dodací poště. Vezměte s sebou kompletní zásilku (obal i obsah s fakturou). Reklamaci zásilky nám poté oznamte e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. K e-mailu přiložte naskenovaný reklamační protokol České pošty a uveďte informace o poškození a kontakt na Vás. Budeme Vás kontaktovat a sjednáme s Vámi postup vyřešení problému.

 • Reklamace nekompletní zásilky

  Jestliže nesouhlasí množství nebo druh zboží, které jsme Vám zaslali, pak prosím přijměte naši omluvu za toto nedopatření a dejte nám prosím možnost tuto chybu napravit rychlým vyřízením reklamace. Zašlete nám prosím zprávu na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky a zjištěný rozdíl v dodávce. Budeme Vás kontaktovat a sjednáme s Vámi postup vyřešení problému.

 • Kontrola zboží - jakost při převzetí

  Kupující je povinen zkontrolovat bez zbytečného odkladu jakost dodaného zboží. Můžete tak odhalit zjevné vady (Zjevné vady jsou takové, které mohly být zjištěny při obvyklé prohlídce zboží, pokud byla zachována běžná (obvyklá) pozornost.) Například či nechybí zásobník, není něco ulomené..apod. V případě takové zjištěné vady po převzetí může zákazník žádat o výměnu, opravu, nebo slevu z kupní ceny. Na výměnu má zákazník nárok, pokud nejde o nepřiměřený požadavek (např. závadu nelze odstranit nějakým jednoduchým úkonem, jakým je například utažení šroubku). Je nezbytné informovat prodejce o těchto vadách do tří dnů od převzetí zboží.

 • Záruční podmínky

  Záruční podmínky jsou definovány v návodu k použití.Není-li vzhledem ke své povaze zboží vybaveno zvláštním návodem k použití, platí pro něj záruční podmínky definované na daňovém dokladu - faktuře. U zboží spotřebního charakteru zaniká záruka jeho použitím (kuličky, plyn…). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady zboží a nevztahuje se na jeho životnost ani provozní opotřebení.

 • Reklamace zboží

  Airsoftové zbraně, jejich díly a příslušenství jsou složitá mechanická a elektrická zařízení většinou pocházející z Číny. Podléhají opotřebení a poruchy se logicky mohou objevit. Naší snahou je tuto nepříjemnou záležitost co nejlépe vyřešit a urychlit. Záruční doba (pokud není uvedeno jinak) je na všechno zboží vyjma akumulátorů 24 měsíců od data prodeje.

  Výčet nejčastějších poruch a jejich řešení jsme pro vás připravili v našem servisním centru. Servisní centrum naleznete zde.

  Pokud se reklamace netýká zbraně, nebo jste nenalezli řešení problému, nezbývá nic jiného, než výrobek donést či zaslat na reklamační posouzení.

  Zde si můžete stáhnout vzorový formulář, který vám reklamaci usnadní.

  Zboží můžete předat osobně v prodejně, nebo zaslat poštou. Adresa pro zaslání a adresa prodejny je: ArmaPro s.r.o., Jana Zajíce 982, 53012 Pardubice, ČR. Ke zboží připojte prodejní doklad a také průvodní dopis s popisem problému a kompletní adresu, kam má být zboží po opravě zasláno. Zboží zasílejte v dobře zabezpečeném obalu (nejlépe v originálním) aby se předešlo poškození při přepravě. Doporučujeme zásilku pojistit pro případ ztráty. Zboží neposílejte na dobírku.

 • Reklamační řízení

  Po přijetí zboží do reklamačního řízení bude posouzena oprávněnost reklamace. Tedy zda zákazník zboží používal v souladu s návodem k použití a nejedná-li se o provozní opotřebení (opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním). Doba na vyřízení reklamace a případné odstranění vady je max. 30 dnů.

  Je-li reklamace uznána jako jako vada výrobku v záruční době, bude posouzeno , zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení kupní smlouvy. Toto určuje servis prodejce. V případě rozporu se zákazníkem pak soud.

  • Podstatné porušení kupní smlouvy je například když dodané zboží zcela neodpovídá nabízenému v katalogu, či postrádá jeho zásadní funkci. Nebo například neopravitelná vada výrobku.

  • Nepodstatné porušení kupní smlouvy je například chybějící část zboží, opravitelná výrobní vada, nebo běžná porucha výrobku. U nepodstatného porušení smlouvy je možné žádat odstranění vady nebo slevu. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případech, že prodejce odmítne závadu odstranit, a nebo nebude vyřízena v zákonné lhůtě 30ti dní.

  Záruční opravy jsou prováděny zdarma, včetně dílů. Mimo-záruční opravy či úpravy hradí po předchozí domluvě zákazník. A to jak díly, tak i servisní úkony s poštovným zpět k zákazníkovi. Reklamační řízení, se řídí platnými zákony.

  Pokud dojde k výměně zboží během záruční doby, pokračuje původní dvouletá záruční doba. Nikoliv opět nově 24 měsíců.

 • NEWSLETTER

  Odběr novinek